Special Education is an international publication, aiming at supplementing research and practical resources of education and social participation of persons with disabilities. It provides a forum for scientists and practitioners who work with people having disabilities in various spheres and environments of life.

Special Education has also a research communication mission: it unites scientists and practitioners from Baltic and other countries who work in the sphere of education and social participation of persons with disabilities. Papers for publishing in this journal undergo expert /peer evaluation and present results of analysis of reflection, empirical research, and practical experiences of educational and social intervention.

Special Education seeks to promote a multidisciplinary approach; it is open for educational, psychological, sociological, medical, managerial, political and other tradition of disability analysis. Besides, the journal aspires to be trend setting by publishing only seminal papers reflecting the newest developments in research ideas and empirical practical activities. Papers can be published in Lithuanian, English, German and French with extensive summaries in English or Lithuanian. Journal matterials are included in the international scientific data base Education Research Complete (EBSCO publishing).

Special Education publishes qualitative papers analysing educational, social, psycho-social and other situations of persons with various disabilities and special educational needs. The analysis of the situation should be based on the newest social and political attitudes and documents. Only ethically irreproachable papers with no discriminatory signs (attitudes, statements, terminology, etc.) towards the persons with disabilities are accepted.

Žurnalas „Specialusis ugdymas“ yra tarptautinis leidinys, siekiantis papildyti mokslinius bei praktinius neįgaliųjų ugdymo bei socialinio dalyvavimo resursus. Čia kuriamas mokslininkų ir praktikų, dirbančių su negalę turinčiais žmonėmis įvairiausiose srityse ir aplinkose, forumas.

Žurnalas atlieka ir mokslinės komunikacijos misiją: jis jungia Baltijos bei kitų šalių mokslininkus ir praktikus, dirbančius neįgaliųjų ugdymo ir socialinio dalyvavimo srityje. Žurnale spausdinami ekspertų teigiamai įvertinti straipsniai, kuriuose pristatomi teorinės minties, empirinių tyrimų, ugdomosios ir socialinės intervencijos praktinės patirties analizės rezultatai.

Žurnalas siekia būti multidisciplininis, yra atviras edukacinėms, psichologinėms, sociologinėms, medicininėms, vadybinėms, politinėms ir kt. negalės analizės tradicijoms. Be to, žurnalas siekia būti novatoriškas, publikuoti tik naujausius mokslinės minties ir empirinės praktinės veiklos pasiekimus bei originalius straipsnius. Žurnale straipsniai gali būti spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis, pateikiant išplėstines santraukas anglų / lietuvių kalba. Informacija apie žurnalą ir santraukos skelbiamos tarptautinėse mokslinėse duomenų bazėse (EBSCO publishing).

Žurnalas spausdina aukštos kokybės darbus, analizuojančius įvairių negalių ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų edukacines, socialines, psichosocialines ir kt. situacijas. Situacijos analizė turėtų būti grindžiama naujausiomis socialinėmis politinėmis nuostatomis bei dokumentais. Priimtini tik nepriekaištingi etikos aspektu straipsniai, kuriuose nėra jokių negalę turinčių asmenų diskriminacijos požymių (nuostatų, teiginių, terminų ir pan.).