Review process for papers

The Journal's review process meets requirements of Double Blind Peer Review Policy

  • Paper are peer-reviewed by the International Scientific Editorial Board for acceptance.
  • Both the reviewer and the author are anonymous: manuscripts are subject to a blind review by field editors and the reviewer has no knowledge about the author.')?>

Each manuscript is reviewed by one member of the editorial board and one appointed expert. The reviewers are appointed by the board confidentially. The manuscript accepted for publishing must be corrected by the author in response to reviewers’ and editors’ remarks or the author is asked to send a reasoning letter explaining why the remarks were not regarded. Electronic copies of the corrected manuscript should be submitted to the editorial board no later than two weeks after receiving the review. Together with a corrected version, the author returns the reviewed manuscript of the article and uploads it to OJS.

Kiekvieną rankraštį recenzuoja vienas redakcinės kolegijos narys ir vienas jos skirtas ekspertas. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai. Priimtą spaudai rankraštį autorius turi pataisyti, atsižvelgdamas į recenzentų ir redaktorių pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta. Pataisyto rankraščio elektroninė kopija ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo recenzijos gavimo įkeliama į OJS.