Return to Article Details PEOPLE AND PLACES: SOCIAL AND PHYSICAL ASPECTS OF LIFE EXPERIENCED BY PERSONS WITH DISABILITY AFTER THEIR RELOCATION TO COMMUNITY / ŽMONĖS IR VIETOS: ASMENŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, GYVENIMO PERSIKĖLUS Į BENDRUOMENĘ SOCIALINIAI IR FIZINIAI ASPEKTAI Download Download PDF