EXPRESSION OF DISCRIMINATION AGAINST CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE LITHUANIAN HEALTH CARE SYSTEM / VAIKŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, DISKRIMINACIJOS RAIŠKA LIETUVOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE

Main Article Content

Ingrida Baranauskiene

Abstract

In the present article, I aim to answer the questions: what is the situation of children with disabilities and their parents in the healthcare system in Lithuania? Are they discriminated against? If discrimination against children with disabilities persists, what is its manifestation? Is it possible to see a link between discrimination against children with disabilities and attitudes towards parents of children with disabilities? These and other similar questions reflect the scientific problem of the article. The research questions are concretized by the research object – expression of discrimination of children with disabilities and their parents in the Lithuanian health care and related systems. The findings of the research prove that there are cases when children with disabilities experience discrimination in the Lithuanian health care system. The expression of discrimination against children with disabilities and their parents is related to: open disregard of the child and his/her mother, which escalates into an underestimation of the child as a person; neglect of infants from children’s home in the hospital; unequal treatment conditions for children with different disabilities; discrimination against children with intellectual disabilities in access to dental treatment; irresponsible administering or not administering medicines to children with disabilities; together with children, their mothers are also discriminated against; low-quality services that violate the dignity of the child and the family. Not only children with disabilities but also their parents can face discrimination in the health care system.


 Šiame straipsnyje siekta atsakyti į klausimus: kokia vaikų, turinčių negalią, ir jų tėvų situacija sveikatos priežiūros sistemoje Lietuvoje? Ar jie yra diskriminuojami? Jeigu šių vaikų  diskriminacija yra išlikusi, tai kokia jos raiška? Ar galima įžvelgti ryšį tarp šių vaikų diskriminacijos ir požiūrio į tėvus, auginančius vaikus, turinčius negalią? Šie ir kiti panašūs klausimai atspindi straipsnio mokslinę problemą. Tyrimo klausimus sukonkretina tyrimo objektas – vaikų, turinčių negalią, ir jų tėvų diskriminacijos raiška Lietuvos sveikatos priežiūros ir su ja susijusiose sistemose. Tyrimo radiniai rodo, kad pasitaiko atvejų, kai šie vaikai patiria diskriminaciją Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Vaikų, turinčių negalią, ir jų tėvų diskriminacijos raiška siejama su atviru vaiko ir jo tėvų  ignoravimu, peraugančiu į vaiko kaip asmens nuvertinimą;  kūdikių iš vaikų namų nepriežiūra ligoninėje;  nevienodomis gydymo sąlygomis skirtingą negalią turintiems vaikams; vaikų, turinčių protinę negalią, diskriminacija gaunant odontologinį gydymą; neatsakingu vaistų skyrimu arba neskyrimu vaikams, turintiems negalią. Kartu su vaikais diskriminuojamos ir jų mamos; teikiamos nekokybiškos, žeidžiančios vaiko ir šeimos orumą paslaugos. Diskriminaciją sveikatos priežiūros sistemoje gali patirti ne tik vaikai, turintys negalią, bet ir jų tėvai.


Keywords:


children with disabilities and their parents; health care system; health care services; the highest possible level of health; discrimination

Article Details

Section
Articles