THE STATE OF DEVELOPMENT OF COMPONENTS OF SPEECH READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS / VYRESNIOJO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TURINČIŲ KALBOS SUTRIKIMŲ, KALBINIO PASIRENGIMO MOKYKLAI KOMPONENTŲ RAIDOS SITUACIJA

Main Article Content

Olena Bielova

Abstract

The aim of the study is to investigate the formation of the components of speech readiness for school in preschool children with speech disorders. The study used research methods that allowed to experimentally investigate the development of the components of speech readiness: cognitive, motivational and emotional. It has been established that in children with speech disorders all components of speech readiness are impaired and require specific training.


Tyrimo tikslas – ištirti ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, kalbinio pasirengimo mokyklai komponentų formavimąsi. Tyrime buvo naudojami metodai, leidę eksperimentiškai ištirti kalbinio pasirengimo komponentų – kognityvinio, motyvacinio ir emocinio – raidą. Nustatyta, kad vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, visi kalbinio pasirengimo komponentai nėra pakankamai susiformavę ir jiems reikalinga pagalba.


Keywords:


Cognitive speech readiness, motivational readiness, emotional readiness.

Article Details

Section
Articles